Yakimanka会议室

浅绿色格调的Yakimanka会议室内配有必需设备和2个屏幕

价目表
小时收费
1500 擦.
午餐、晚餐和茶歇的选项和价格
500 擦.
500 擦.
400 擦.
总面积: 22 平方米
与会者人数 15
租凭额外设备价目表
1000 擦.
3 000 擦.
1 000 擦.
800 擦.
1 000 擦.
300 擦.
4 000 擦.
额外付费服务
10
10
整天租用大厅,免费提供茶或咖啡.